Očekávání vs. realita: Co jste o vlastní firmě možná nevěděli?

V jakých předmětech se nám daří a kde naopak trochu pokulháváme, to nám ve školních lavicích ukazovalo každoroční vysvědčení. To firemní ukazuje v podstatě to samé, jen místo češtiny a matematiky sleduje atmosféru ve společnosti, spokojenost vašich zaměstnanců s náplní jejich práce nebo třeba s vedením. A stejně jako trojka z přírodopisu může i tady nižší hodnocení dost zamrzet. Zvlášť, když by vás kolikrát ani nenapadlo, že vašim lidem něco schází.

Firemní vysvědčení není vhodné jen pro společnosti, které tuší, že něco není v pořádku a chtějí si to ověřit. Dobře poslouží i těm, které jsou si jisté dobrým výsledkem, a to např. při náboru nových talentů. Potvrdit si, že je práce u vás skvělá a lidi baví, je totiž rozhodně příjemné, moci to dokázat i kandidátům, kteří se o práci u vás ucházejí, je ale k nezaplacení. A právě firemní vysvědčení jakožto nezávislý srovnávací nástroj vám toto umožní.

Jak to funguje?

„Každému firemnímu vysvědčení předchází dotazníkové šetření prováděné minimálně se 70 % zaměstnanců, aby byly jeho výsledky skutečně průkazné,“ vysvětluje Veronika Paráková, CEO společnosti Splendid JOB, která vysvědčení vystavuje. „Otázky jsou navrženy podle praktických trendů z pracovní psychologie a behaviorální ekonomiky a dokážou velice efektivně najít a identifikovat nejproblematičtější oblasti firemní kultury.“

Zkoumá se celkem sedm hlavních parametrů – spokojenost v práci obecně, dále pak spokojenost s náplní práce, s možnostmi rozvoje, s vedením, s týmem, s pracovním prostředím a atmosférou a možností pracovat kreativně a svobodně. 

Kromě toho dostáváte i jména lidí, kvůli kterým u vás podle vašich zaměstnanců stojí za to pracovat, tzv. firemní hvězdy, a také nezávislé skóre, tzv. Splendid Score. To se vypočítává pokaždé stejně, je tedy nejen maximálně vypovídající, ale také mezifiremně srovnatelné. Můžete si tak prostřednictvím něj například jednoduše ověřit, jestli jste na tom lépe nebo hůře než vaše konkurence, což je informace, která se dá využít nejen pro účely náboru.

Rozvoj skřípe, štěstí těší

„Společnosti, s nimiž spolupracujeme, se firemního vysvědčení často rozhodnou využít, aby mohly kandidátům ukázat, jak firmu vidí lidé, kteří pro ni pracují,“ říká Veronika. „Chtějí se tedy zejména pochlubit dobrými výsledky, ale také identifikovat své největší přednosti. Vedlejším produktem pro ně pak bývá zjištění, kde to podle zaměstnanců není úplně ideální.“

Nejčastější oblastí, kde to i v dobrých firmách může skřípat, je podle výsledků dosud vystavených firemních vysvědčení zejména nedostatečný prostor a podpora rozvoje zaměstnanců a nedostatečná interní komunikace mezi týmy. „Nejde ale vůbec jen o negativa,“ podotýká Veronika. „Řada společností si skrze firemní vysvědčení s radostí uvědomila či potvrdila, že lidem dává práce u nich smysl, nebo že jsou jejich zaměstnanci velmi spokojení s vedením, na což jsou zejména ředitelé vždycky hodně zvědaví.“ 

Upřímnost nade vše

Má-li společnost zájem dozvědět se víc, než co odhalí firemní vysvědčení, nabízí Splendid JOB i hloubkový průzkum, který už zabíhá do daleko větších detailů a výstupem je podrobnější report s identifikovanými problémy a konkrétními doporučeními. Pokud u vás tedy vysvědčení odhalilo něco, co jste opravdu nečekali, rozhodně se hodí o tom zjistit víc. 

Zvlášť, jde-li o závaznější problematiku – spokojenost s vedením, nebo zda zaměstnanec uvažuje o odchodu a proč atd. – pomůže vám externí průzkum, tak jako žádný sebelepší interní nedovede. Zaručuje totiž absolutní anonymitu a vaši zaměstnanci se tak nemusejí bát, že s čímkoli se svěří, bude použito proti nim. Právě a pouze taková atmosféra upřímnosti a otevřené komunikace, kterou průzkum zaručuje, pak vede k relevantním datům a také k pozitivní změně ve společnosti. 

Máme tady závěr školního roku, a tak je na opravu známek už pozdě. Na zjištění toho, jak jsou vaši lidé ve firmě spokojení, není nikdy pozdě. Ozvěte se na verca@splendidjob.cz.