Kritika, která nepřišla: O čem vám zaměstnanci neříkají

Že nejste dobrý šéf, nedáváte jim dostatečnou zpětnou vazbu nebo že nevidí smysl své práce – to všechno může vaše zaměstnance trápit a dokonce je i přimět k odchodu, z očí do očí vám to ale řeknou jen málokdy. Proč? Protože šéf má vždycky pravdu a nikdo si nechce dělat zbytečné problémy.

Není to věda. O nepříjemných věcech se prostě bavit nechceme. Nechceme kritizovat někoho, kdo by nám to v budoucnu mohl potenciálně vytmavit, ani vypadat před šéfy nevděčně, že si nevážíme příležitosti, kterou nám firma dala. A mnohdy ani nevíme, s kým bychom o tom vlastně mluvit měli.

„Na nesprávně nastavenou komunikaci uvnitř firmy upozorňuje skrze naše průzkumy velké množství zaměstnanců,“ potvrzuje Veronika Paráková, CEO společnosti Slendid JOB, která se právě spokojeností zaměstnanců v práci zabývá. „Ti často nevědí, jaké mají ve firmě možnosti rozvoje a kariérního růstu, nebo nevidí ve své práci smysl, a nevědí ani jak, nebo se bojí zeptat. Často pak, než aby to řešili a vystavovali se nepříjemným situacím, raději odcházejí.“

A konkurence jásá – lehce totiž získala zajímavého profesionála, kterého stačilo jen vyslechnout. Trh práce je v současnosti tak extrémně hladový po kvalifikované pracovní síle, že si zaměstnanci mohou vybírat firmu a ne nutně naopak, nespokojený člověk proto nemusí o odchodu přemýšlet zdaleka tak dlouho jako v minulosti.

Tým drží, vedení vyhání

„Mezi hlavní důvody, které je v práci drží, zaměstnanci většinou uvádějí tým a kolegy,“ vysvětluje Veronika. „Naopak za jejich nespokojenost či rovnou odchod může nejčastěji práce, která nedává smysl, a vedení, které neposkytuje dostatečnou zpětnou vazbu.“ A ačkoliv se snad v každém inzerátu dnes dočtete o možnosti kariérního růstu, profesního rozvoje a seberealizace, v praxi zaměstnanci často žádné z těchto možností nevidí, což je samozřejmě frustruje. Malá podpora ze strany nadřízeného a nespravedlivé odměňování tomu celému jen nasazuje korunu.

Ne každý plat je ale nízký záměrně a ne každý šéf je skutečně špatný. Mnohdy jsou totiž i ty největší problémy způsobeny jen prostým nedorozuměním nebo tím, že nadřízení nevědí, že podřízeným něco schází, protože se jich jednoduše neptají, nebo se neptají správně.

Interní průzkumy nefungují

Jak zjistíte, že je u vás zaměstnanec nespokojený, když vám to sám neřekne? Některé firmy provádějí vlastní interní průzkumy spokojenosti, což je bezesporu skvělý začátek, jejich výsledky ale nebývají relevantní, protože stejně, jako vám zaměstnanec kritiku neřekne do očí, tak vám ji nenapíše ani do žádného formuláře, ke kterému musí připojit jméno, e-mail a pozici. Z naprosto stejných důvodů.

Řešení se tak nabízejí dvě. Buď si můžete udělat chvilku a iniciovat rozhovor se zaměstnancem sami od sebe. A pokud vytvoříte dostatečně uvolněnou atmosféru a skutečně přesvědčíte svého podřízeného, že k vám může být upřímný a že je konstruktivní kritika z jeho strany maximálně vítaná, máte šanci, že s vámi nakousne i témata, o kterých by vám normálně neřekl, například:

  • Nevidí smysl v tom, co dělá
  • Nedostává se mu od vedení dostatečné podpory ani zpětné vazby
  • Není mu jasné, jestli a kam může kariérně postoupit, ani co pro to může udělat
  • Nevidí ve firmě prostor pro svůj rozvoj ani seberealizaci
  • Nemyslí si, že je adekvátně hodnocen za svou práci
  • Má problém s vaším stylem vedení
  • Neztotožňuje se s firemními hodnotami, nebo vůbec netuší, které to jsou

Případně – a toto řešení bývá daleko efektivnější – poprosíte o pomoc externí společnost, která se spokojeností zaměstnanců dlouhodobě zabývá, např. právě Splendid JOB.

„U průzkumu vedeného lidmi mimo firmu bývají zaměstnanci daleko uvolněnější a ochotnější sdělit skutečně i ty nepříjemnější věci, které by svým nadřízeným nebo HR oddělení normálně nesdělili,“ vysvětluje Veronika Paráková. „Anonymita v tomto smyslu dost osvobozuje, od zaměstnanců se tak dozvídáme třeba i to, že aktuálně přemýšlejí o odchodu, proč a co by je přesvědčilo ve firmě zůstat. A to jsou informace, které by měl vědět každý zaměstnavatel, kterému na spokojenosti svých zaměstnanců skutečně záleží.“